Tuesday, November 4, 2014

Tuấn Vũ Collection

Tuấn Vũ – Nhạc Yêu Cầu 2 (1990) [FLAC]
 
Flac: http://adf.ly/w6vJq

Tuấn Vũ  - Những Đồi Hoa Sim (2002) [FLAC] {LVCD076} 
loading 
loading 
Flac: http://adf.ly/skmir 
LVCD 155 – Tuấn Vũ - Giáng Sinh (1997)[FLAC]


MP3: http://adf.ly/ZIp7H
FLAC : http://adf.ly/uOC38  
 
Hương Lan & Tuấn Vũ -  Người Tình (1996) [FLAC]Flac : http://adf.ly/skme0  

Tuấn Vũ – Tuyệt Phẩm Để Đời [MP3]

 

MP3: 
CD1: http://adf.ly/XKsPB  
CD2: http://adf.ly/XKsR8  
CD3: http://adf.ly/XKsTC  
CD4: http://adf.ly/XKsWS  
Tuấn Vũ & Phương Tâm Anh – Nhà Anh Nhà Em


MP3: http://adf.ly/XKsMC    
Tuấn Vũ – Chuyến Đò Không Em [MP3]


MP3: http://adf.ly/XKsAX
Tuấn Vũ – Nhạc Yêu Cầu 3 (1992) [FLAC]Rjpwetry Eh1hdy6o
Flac: http://adf.ly/wFuda  
Tuấn Vũ & Mỹ Huyền – Chiều Tây Đô (1993) [FLAC]Qvu1nkqo Q8jwx3q4
FLAC: http://adf.ly/wFv0X  

Tuấn Vũ – Tôi Không Cô Đơn (1995) [FLAC]
Xy4olvrt Uudhfhzn
FLAC: http://adf.ly/wFvDN

Tuấn Vũ – Khu Phố Ngày Xưa (1997) [FLAC]Wkxyluvu I7koqnoz
FLAC: http://adf.ly/wFwhj  

Tuấn Vũ – Đôi Mắt Người Xưa () [FLAC]Qlirf73j Ncrecuia
Flac: http://adf.ly/wFxEy  

Tuấn Vũ & Viết Thanh – Đường Xưa Lối Cũ (2010) [FLAC]
Ychbkz2v Pyo2lea0
Flac: http://adf.ly/wItp2  


Tuấn Vũ Đặc Biệt – Giọt Lệ Đài Trang (1990) [FLAC]
Gzpgxjuo G5hkux5x
Flac: http://adf.ly/wItqy

Tuấn Vũ, Ngọc Huyền, Băng Tâm – Liên Khúc Chuyện Hoa Sim (2006) [FLAC] {Asia219}3x5eo882 Eqinabco
Flac: http://adf.ly/wItss  

 

No comments:

Post a Comment