Tuesday, November 4, 2014

Elvis Phương Collection

Elvi's Phương - Khi Ta Yêu Nhau Vol.1 (2004)


MP3: http://adf.ly/quJVc
Flac : http://adf.ly/PW6Gs

Elvis Phương – Tình Khúc Phượng Hoàng


Mp3: http://adf.ly/quNdL
Flac : http://adf.ly/quIAP  http://adf.ly/quICE 

Elvi's Phương 1 - Tình Ca Cho Em (1989) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/qvToH
Flac : http://adf.ly/qvTqi  http://adf.ly/qvTvl
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol.1 (2005)

MP3: http://adf.ly/qvrFc
Flac : http://adf.ly/quIuH  http://adf.ly/quIxn
 
Elvi's Phương 8-Đàn Bà
loading loading
MP3 : http://adf.ly/qvy7D 

FLAC : http://adf.ly/qvh0A  http://adf.ly/qvh18
 

[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol.2 (2005)
loading
MP3: http://adf.ly/qvrIx   

Flac : http://adf.ly/qxeup  http://adf.ly/qxevu

Elvi's Phương 18 - Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
loadingloading
MP3: http://adf.ly/qxf0o  

Flac : http://adf.ly/qxeym http://adf.ly/qxezy
 

Elvi's Phương 19 - Tôi Bán Đường Tơ
loadingloading
MP3: http://adf.ly/qxf7R  

Flac : http://adf.ly/qxf3v  http://adf.ly/qxf5j
[Bích Thu Vân 16] Elvi's Phương; Julie - Tình Xa Vắng
loading loading
MP3: http://adf.ly/quJ4k 

FLAC : http://adf.ly/qyw78  http://adf.ly/qyw86
[Giáng Ngọc 15] Elvi's Phương, Kiều Nga - Tình Nhớ
loadingloading
MP3: http://adf.ly/qyyuL 

Flac : http://adf.ly/qymnY  http://adf.ly/qymp8  
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Đừng Trách Gì Nhau (2005)
loading
MP3: http://adf.ly/vQt1N
FLAC : http://adf.ly/vQt0O

Elvis Phương – Duyên Kiếp (1989)
 
loadingloading
MP3: http://adf.ly/vQt3T
Flac :TỪNG BÀI http://adf.ly/PW6DR
FODER : http://adf.ly/vQt2O

[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Huyền Thoại Người Con Gái (2005)
loading
MP3: http://adf.ly/vQt5u
Flac :từng bài  http://adf.ly/PW6FT
Foder : http://adf.ly/vQt4V  

[Phương Nam Film] Elvi's Phương - Mười Năm Tình Cũ
loading
MP3: http://adf.ly/quJI7
FLAC: http://adf.ly/vQtix  

Elvis Phương – Cảm Ơn Em Cuộc Đời (2004) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/vRCaZ
FLAC: http://adf.ly/vQuFL
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Không... Cho Anh Xin Số Nhà (2006)
loading
MP3: http://adf.ly/vRCbc  


Flac : http://adf.ly/SqsDz
[Lạc Vũ] Elvi's Phương - Mai (2007) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/w0ByG
FLAC: http://adf.ly/w0BzT
Elvi's Phương – Tình Khúc Nguyễn Ánh 9 (2006) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/w0C1v
FLAC: http://adf.ly/w0C0w 
 

No comments:

Post a Comment