Saturday, July 27, 2013

[Fshare] [Karaoke] Bộ Sưu Tập Karaoke Thúy Nga: Paris By Night Karaoke Collection [DVD5 + DVD9]

[Fshare] [Karaoke] Bộ Sưu Tập Karaoke Thúy Nga: Paris By Night Karaoke Collection [DVD5 + DVD9] 

https://sites.google.com/site/yeunhac24h/
http://thegioiamnhac022.blogspot.com/

 PBN Karaoke 14: Tôi Vẫn Nhớ (DVD9)

PBN Karaoke 17: Nỗi Buồn Châu Pha (DVD9)

PBN Karaoke 23: Hoàng Thi Thơ 2 (DVD9)

PBN Karaoke 24: Tình Yêu Muôn Thủa (DVD9)

PBN Karaoke 32: Đoạn Cuối Tình yêu (DVD9)

PBN Karaoke 34: Thất tình (DVD9)

PBN Karaoke 35 - Trái Tim bên Lề (DVD9)

PBN Karaoke 36 - Trái Tim Dạn Vỡ (DVD9)

PBN Karaoke 37 - Phien Da Sau (DVD9)

PBN Karaoke 38: Tiếc Nuối Cuộc Tình (DVD9)

PBN Karaoke 39: Cây Đa Bến Cũ (DVD9)

PBN Karaoke 40: Yêu (DVD9)

PBN Karaoke 41: Người Tình Và Quê Hương (DVD9)

PBN Karaoke 42: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng (DVD9)

PBN Karaoke 43: In Sanjose (DVD9)

PBN Karaoke 44: Nửa Vầng Trăng (DVD9)

PBN Karaoke 45: Nợ Tình (DVD9)

PBN Karaoke 46: 20th Anniversary (DVD9)

PBN Karaoke 47: Xuân Tha Hương (DVD9)

PBN Karaoke 48: Thu Ca (DVD9)

PBN Karaoke 49: 30 Năm Viễn Xứ (DVD9)

PBN Karaoke 50: Tiếng Hát Từ Nhịp Tim (DVD9)

PBN Karaoke 51: Yêu Mãi Ngàn Năm (DVD9)

PBN Karaoke 52: Tết khắp mọi nhà (DVD9)

PBN Karaoke 53: Hoa Bướm Ngày Xưa (DVD9)

PBN Karaoke 54: Khúc Hát Ân Tình (DVD9)

PBN Karaoke 55: Xuân kỷ niệm (DVD9)

PBN Karaoke 56: Đường Xưa (DVD9)

PBN Karaoke 57: Đường Về Quê Hương (DVD9)

PBN Karaoke 58: Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy (DVD9)

PBN Karaoke 59 - Tình Mộng (DVD9)

PBN Karaoke 60: Về Miền Viễn Đông (DVD9)

PBN Karaoke 61: Gõ Cửa Trái Tim (DVD9)

PBN Karaoke 62 - Dreams (DVD9)

PBN Karaoke 63: In Korea (DVD9)

PBN_karaoke 64: Fly With Us to LasVegas(DVD9)

PBN Karaoke 66: Tóc Mây (DVD9)

Ca Nhạc Khiêu Vũ Thúy Nga Nguyễn Hưng - Dạ Vũ Quốc Tế

DVD Karaoke Paris By Night 70

Hạnh Phúc Đầu Năm
code : http://www.fshare.vn/file/TZAHCFDFST1 comment: