Friday, August 29, 2014

TNCD 033: Various Artists - Elvis Phương & Dalena - Chút Ân Tình Mong Manh (1992) [FLAC]


Mp3: http://adf.ly/TqEIu http://adf.ly/Q9Mif
FLAC: http://adf.ly/rZYHr  http://adf.ly/rZYJd

TNCD 032: Various Artists - Dalena & Thái Châu - Cỏ Úa (1992) [FLAC]Mp3: http://adf.ly/TqEGL      http://adf.ly/Q9MfO
FLAC: http://adf.ly/rZYFf   http://adf.ly/rZYGU

TNCD 031: Various Artists - Thái Châu & Hương Lan 2 - Anh Yêu Em (1992) [FLAC]MP3: http://adf.ly/TqECb http://adf.ly/Q9Mbp
FLAC: http://adf.ly/rZa25 http://adf.ly/rZa2y

TNCD 030: Various Artists - Ái Vân - Ngày Ấy Xa Nhau (1992) [FLAC]MP3: http://adf.ly/TS9jZ   http://adf.ly/Q9MYx
FLAC: http://adf.ly/rZYBZ  http://adf.ly/rZYCO

TNCD 029: Various Artists - Tình Vào Thu (1992) [FLAC]
MP3: http://adf.ly/TS9VN   http://adf.ly/Q9MUL
FLAC: http://adf.ly/rZY0q  http://adf.ly/rZY1Q

TNCD 028: Various Artists - Anh Khoa & Họa Mi - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (1992) [FLAC]MP3: http://adf.ly/TS9To   http://adf.ly/Q9MS8
FLAC : http://adf.ly/rZXqr  http://adf.ly/rZXsO

TNCD 027: Various Artists - Dalena - Lệ Đá (1992) [FLAC]MP3: http://adf.ly/TS9S4 http://adf.ly/Q9MOg
FLAC : http://adf.ly/rZPYQ http://adf.ly/rZPah

TNCD 026: Various Artists - Họa Mi & Ái Vân - Chỉ Là Giấc Mơ Qua (1992) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/TS9QZ   http://adf.ly/Q9MMt
FLAC : http://adf.ly/rZPO8  http://adf.ly/rZPPg

TNCD 025: Various Artists - Hương Lan & Thái Châu - Cay Đắng Tình Đời (1992) [FLAC]MP3: http://adf.ly/TS9O7   http://adf.ly/Q9MIZ
FLAC : http://adf.ly/rZPLc http://adf.ly/rZPMF

TNCD 024: Various Artists - Don Hồ – Xin Mãi Còn Yêu (1992) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/TS9Lp   http://adf.ly/PzoSC
FLAC : http://adf.ly/rZPFh  http://adf.ly/rZPHt

TNCD 023: Various Artists - Hương Lan & Chế Linh - Người Xa Người (1991) [FLAC]MP3: http://adf.ly/TS9Jf   http://adf.ly/PzoQQ
FLAC : http://adf.ly/rZP9t http://adf.ly/rZPAn

Tuesday, August 26, 2014

TNCD 020: Various Artists - Dạ Vũ Nhạc Trẻ - Luân Vũ Ngày Mưa(1991) [FLAC]MP3: http://adf.ly/TS9FX   http://adf.ly/Pxt3t
FLAC : http://adf.ly/rVk60  http://adf.ly/rVk6y

TNCD 019: Various Artists - Ái Vân & Elvis Phương - Bài Tango Cho Em (1991) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/TS9DN  http://adf.ly/Pxt0d
FLAC : http://adf.ly/rViWN  http://adf.ly/rViWx

TNCD 018: Various Artists - Họa Mi – Nghìn Trùng Xa Cách (1991) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/TS9B6  http://adf.ly/Pxsy6
FLAC : http://adf.ly/rViS6  http://adf.ly/rViSu

TNCD 017: Various Artists - Công Thành & Lyn - Nhạc Khiêu Vũ - Bé Yêu (1991) [FLAC]
FLAC : http://adf.ly/rVisK  http://adf.ly/rVitD

TNCD 016: Various Artists - Tình Khúc NS.Trịnh Công Sơn - Này Em Có Nhớ (1991) [Flac]


MP3: http://adf.ly/TS93h TỪNG BÀI  http://adf.ly/PxstM
FLAC : http://adf.ly/oAsRM  http://adf.ly/oAsZE 

TNCD 015: Various Artists - Nhạc Trẻ - Missing You (1990) [Flac]


MP3: http://adf.ly/TS91W TỪNG BÀI http://adf.ly/PxsrL
FLAC : http://adf.ly/oAs5z      http://adf.ly/oAsE9

TNCD 014: Various Artists - Họa Mi –Tình Sầu (1988) [Flac]


Mp3: http://adf.ly/TRwaD TỪNG BÀI http://adf.ly/Pxsp4
Flac : http://adf.ly/oAr8L   http://adf.ly/oAr

TNCD 013: Various Artists - Hương Lan – Nụ Hoa Nhỏ (1989) [Flac]


Mp3: http://adf.ly/TRwYR TỪNG BÀI  http://adf.ly/Pxsn7
FLAC : http://adf.ly/oAqr3   http://adf.ly/oAqzH

TNCD 012: Various Artists - Tuyệt Phẩm Song Ca – Lời Cuối Cho Em (1990) [Flac]


Mp3: http://adf.ly/TRwWl  http://adf.ly/PxskM
Flac : http://adf.ly/mNGzN  http://adf.ly/mNIpt 

TNCD 011: Various Artists - Nhật Trường &Thanh Lan – Vĩnh Biệt Em (1989) [Flac]Mp3: http://adf.ly/TRwSS   http://adf.ly/Pxsgf
Flac : http://adf.ly/mNFrQ   http://adf.ly/mNG7c 

TNCD 010: Various Artists - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (1989) [Flac]Mp3: http://adf.ly/TRwPQ  http://adf.ly/PzoLx
Flac : http://adf.ly/mNFRQ   http://adf.ly/mNFXi