Friday, November 21, 2014

Quang Dũng CollectionQuang Dũng -  Anh Sẽ Đến…Giấc Mơ Buồn (2002) [FLAC]FLAC : http://adf.ly/uTzzZ
MP3: http://adf.ly/URxaE

Quang Dũng -  Bên Đời Có Em (2003)[FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uU0Mr
MP3: http://adf.ly/URxcR

Quang Dũng -  Chuyện…! (2005) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uU0b7
MP3 : http://adf.ly/URxei  

 Quang Dũng -  Yêu – Tình Khúc Trịnh Công Sơn – Diệu Hương (2007) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uVlB8
MP3 : http://adf.ly/URxS3


Quang Dũng -  Một Người Đi Một Người Quên (2003) [FLAC]
 

FLAC : http://adf.ly/uVlOM
MP3: http://adf.ly/URxTr

 Quang Dũng -  Em (2006) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uVldz
MP3: http://adf.ly/ULmoM

Quang Dũng -  Đêm Thành Phố Đầy Sao (2004)[FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uVlxG
MP3: http://adf.ly/ULmid


Quang Dũng -  Hoa Có Vàng Nơi Ấy (2003) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uWwda
MP3 : http://adf.ly/UO65Z

 Quang Dũng -  Ta (2005) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uWwhP
MP 3: http://adf.ly/URxl7

Quang Dũng -  Nguyệt – Vol.1 (2004) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uWwkq
MP3: http://adf.ly/URxml

Quang Dũng -  Và …. (2008) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/URxqm http://adf.ly/URxse
FLAC : http://adf.ly/uWx11  

Quang Dũng – Cỏ Xót Xa Đưa (2002) [FLAC]

 
FLAC : http://adf.ly/uX8C2
MP3: http://adf.ly/URxuF http://adf.ly/URxwI

Quang Dũng & Hồng Nhung – Có Đâu Bao Giờ (2009) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/uX8GM
MP3 : http://adf.ly/uX8ID  


Quang Dũng – Biển Nghìn Thu Ở Lại (2001) [FLAC]FLAC : http://adf.ly/uX8Lq
MP3: http://adf.ly/uX8Nx

Quang Dũng & Hồng Nhung -  Vì Ta Cần Nhau (2007) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/ueWzF
MP3: http://adf.ly/URxiy


No comments:

Post a Comment