Wednesday, November 26, 2014

Khánh Ly Collection

Khánh Ly – Biển Nhớ (TCS) (1990) [FLAC]TỪNG BÀI Flac :    http://adf.ly/QSskd Khánh Ly – HẠ TRẮNGFlac : từng bài http://adf.ly/QSshx


Khánh Ly – Hiên Cúc Vàng (Nguyễn Đình Toàn) (1999)Flac : từng bài http://adf.ly/QSsnR

Khánh Ly – Lá Đổ Muôn Chiều (1995) [FLAC]


Mp3 :  http://adf.ly/Upuop
Flac :Foder :  http://adf.ly/ug8c8

Khánh Ly – Mưa Hồng (1989) [FLAC]


MP3:  http://adf.ly/Vf0a8
FLAC : http://adf.ly/QViNR
Foder:  http://adf.ly/ug9PR

Khánh Ly – Tình Nhớ (1992)[Flac]


MP3 : http://adf.ly/Vf1Hq
FLAC từng bài : http://adf.ly/QhZfX
foder : http://adf.ly/uptXM

Khánh Ly – Tango  Tango (2008) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/Vf0vu
FLAC :FODER http://adf.ly/uiPeC

Khánh Ly – Tưởng Rằng Đã Quên (1991) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/Vf20Q
FLAC :Foder  http://adf.ly/uiPqC  

Khánh Ly – Trịnh Công Sơn – Nguyệt Ca [FLAC]


MP3: http://adf.ly/uiPwF
FLAC :từng bài http://adf.ly/QhZiQ
           Foder :  http://adf.ly/ugBiS

Khánh Ly – Một Cõi Đi Về (1992)[FLAC]MP3: http://adf.ly/uiYNE
FLAC : http://adf.ly/uiQ8y  


Khánh Ly – Mưa Hồng (1989)  [FLAC]


FLAC :foder  http://adf.ly/ug9PR
MP3: http://adf.ly/VezyN

Khánh Ly – Thương Một Người (1990) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/upu7w
MP3: http://adf.ly/upu9L

Khánh Ly & Trịnh Công Sơn – Đời Cho Ta Thế (2000)[FLAC]


MP3: http://adf.ly/UpsOh
FLAC : http://adf.ly/upwsC

Khánh Ly  -  Sơn Ca 7 – Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn (2CD) [FLAC]MP3 : CD1: http://adf.ly/vGtnn  CD2: http://adf.ly/vGtq7
Flac : CD1 : http://adf.ly/upxE0  CD2: http://adf.ly/upxHX  


Khánh Ly & Elvis Phương – Xóa Tên Người Tình (1989)[Flac]

Wav từng bài : http://adf.ly/QYj3s
Flac : http://adf.ly/uvgSl
Mp3: http://adf.ly/uvgRI
Khánh Ly - Đêm Hạnh Ngộ (1989) [FLAC]


Mp3 : http://adf.ly/UmYSp
MP3: http://adf.ly/YwZ1Z
FLAC : http://adf.ly/ueWSX
Khánh Ly & Lệ Thu – Như Cánh Vạc Bay (1988) [Flac]


MP3: http://adf.ly/vGucX
FLAC : TỪNG BÀI  http://adf.ly/QSsqh
FODER : http://adf.ly/uvgPH

Khánh Ly – Im Lặng Thở Dài (1992) [FLAC]


MP3:  http://adf.ly/UptBa
WAV : http://adf.ly/QYj1D
FLAC: http://adf.ly/vGuaB
Khánh Ly – Tình Khúc Trịnh Công Sơn 2 (1999) [FLAC] { CDLV 143}


MP3: http://adf.ly/vGv56
FLAC: TỪNG BÀI http://adf.ly/QoAKB
FODER : http://adf.ly/vGv4g

Khánh Ly – Tình Khúc Trịnh Công Sơn [FLAC] {CDLV 50}


MP3: http://adf.ly/vILXR
FLAC : TỪNG BÀI  http://adf.ly/QoR0O
FODER : http://adf.ly/vILWN
Khánh Ly – Boston Buồn (1988) [FLAC]


Mp3: http://adf.ly/UmXuh
FLAC: http://adf.ly/vIzk9

Khánh Ly – Ca Dao Mẹ (1992) [FLAC]


Wav :từng bài http://adf.ly/QViPL
Mp3: http://adf.ly/UmXwN
FLAC : http://adf.ly/vIzlN

Khánh Ly – Ca Khúc Da Vàng – Diễm Xưa [Flac]Mp3: http://adf.ly/UmY4l
Flac :từng bài http://adf.ly/QrmMc
Foder : http://adf.ly/vILdQ 

2 comments: