Wednesday, November 19, 2014

LVCD 155 – Tuấn Vũ - Giáng Sinh (1997)[FLAC]


MP3: http://adf.ly/ZIp7H
FLAC : http://adf.ly/uOC38Giáng Sinh Collection
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/giang-sinh-collection.html
TNCD547: Gloria - Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc (2014) [MP3]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/12/tncd547-gloria-mua-giang-sinh-hanh-phuc.html
TNCD548: Gloria - Tình Yêu Giáng Sinh (2014) [MP3]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/12/tncd548-gloria-tinh-yeu-giang-sinh-2014.html
Thuy Nga CD - Carol Kim - Mùa Sao Sáng (2012)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/12/thuy-nga-cd-carol-kim-mua-sao-sang-2012.html
PHCD035-Bài Ca Giáng Sinh (1992)
AsiaCD361 : The Best Of Christmas Songs (2014) [MP3]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/12/asiacd361-best-of-christmas-songs-2014.html
NDBD Gold CD002 - Giáng Sinh Muôn Đời (1994) [FLAC
]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/ndbd-gold-cd002-giang-sinh-muon-oi-1994.html
DXCD - Noel Noel [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/dxcd-noel-noel-flac.html
Boney M. - The 20 Greatest Christmas Songs (1986) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/boney-m-20-greatest-christmas-songs.html
LM.Thái Nguyên – Tình Yêu Giáng Sinh [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/lmthai-nguyen-tinh-yeu-giang-sinh-flac.html
LVCD – Con Là Người Ngoại Đạo [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/lvcd-con-la-nguoi-ngoai-ao-flac.html
LVCD 155 – Tuấn Vũ - Giáng Sinh (1997)[FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/lvcd-155-tuan-vu-giang-sinh-1997flac.html
Mimosa CD036 – Nửa Đêm Khấn Hứa (1997) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/mimosa-cd036-nua-em-khan-hua-1997-flac.html
Tình Người Giáng Sinh – 10 Ca Khúc Về Giáng Sinh [...
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/tinh-nguoi-giang-sinh-10-ca-khuc-ve.html
Thanh Lan CD053 - Dư Âm Mùa Giáng Sinh [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/thanh-lan-cd053-du-am-mua-giang-sinh.html
AsiaCD CS 17 - VA - Ðêm Thánh (1986) [FLAC]  
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/asiacd-cs-17-va-em-thanh-1986-flac.html
Boney M. - Christmas Album (1981) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/boney-m-christmas-album-1981-flac.html
Saxophone Đông Hoà – Giáng Sinh Lại Về (2001) [FLA...
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/saxophone-ong-hoa-giang-sinh-lai-ve.html
Nguyễn Hồng Ân – Noel Ngày Ấy … Bây Giờ (2009) [FL...
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/nguyen-hong-noel-ngay-ay-bay-gio-2009.html
Giáng Sinh Jinglebell (1996)[FLAC] {NDBD Gol 2}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/giang-sinh-jinglebell-1996flac-ndbd-gol.html
Mùa Giáng Sinh Xưa (1997) [FLAC] {LVCD 239}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/mua-giang-sinh-xua-1997-flac-lvcd-239.html
Giáng Sinh - Khúc Ca Muôn Đời (1989) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/giang-sinh-khuc-ca-muon-oi-1989-flac.html
NĐBD 28 - Giáng Sinh Kỷ Niệm (1990) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/nbd-28-giang-sinh-ky-niem-1990-flac.html
Hồ Quỳnh Hương – Giáng Sinh An Lành (2010) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/ho-quynh-huong-giang-sinh-lanh-2010-flac.html
Đêm Đông Chúa Sinh Ra Đời (1992)[FLAC] {HOCD 007}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/em-ong-chua-sinh-ra-oi-1992flac-hocd-007.html
Boney M. - Christmas Party (1981) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/boney-m-christmas-party-1981-flac.html
Saxophone – Đêm Thánh Vô Cùng [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/saxophone-em-thanh-vo-cung-flac.html
Đêm Giáng Sinh An Lành (2006)[Flac]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/em-giang-sinh-lanh-2006flac.html
Giáng Sinh Họp Mặt (2012) [FLAC] {Asia 326}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/giang-sinh-hop-mat-2012-flac-asia-326.html
Bóng Nhỏ Giáo Đường (1995) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/bong-nho-giao-uong-1995-flac.html
Giáng Sinh Kỷ Niệm (2012)[FLAC] {Asia 325)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/giang-sinh-ky-niem-2012flac-asia-325.html
Lá Thư Trần Thế (2011) [FLAC] {Asia 309}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/la-thu-tran-2011-flac-asia-309.html
Tình Yêu Giáng Sinh (2011) [FLAC] {Asia 308}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/tinh-yeu-giang-sinh-2011-flac-asia-308.html
Màu Xanh Noel (2010) [FLAC] {Asia294}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/mau-xanh-noel-2010-flac-asia294.html
Tà Áo Đêm Noel (2009) [FLAC] {Asia 275}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/ta-ao-em-noel-2009-flac-asia-275.html
Merry Christmas (2009) [FLAC] {Asia 162}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/merry-christmas-2009-flac-asia-162.html
Cho Kỷ Niệm Mùa Đông (1994) [FLAC] {Asia069}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/cho-ky-niem-mua-ong-1994-flac-asia069.html
PN Film – Hoan Ca Noel (2006) [FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/pn-film-hoan-ca-noel-2006-flac.html
Đàm Vĩnh Hưng – Mùa Noel Đó (2008)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/am-vinh-hung-mua-noel-o-2008.html
Hoà Tấu – Giáng Sinh An Lành (2008)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/hoa-tau-giang-sinh-lanh-2008.html
Asia Karaoke - Chiếc Lá Mùa Đông [DVD 9]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/asia-karaoke-chiec-la-mua-ong-dvd-9.html
Boney M. - Christmas Album (1981)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/boney-m-christmas-album-1981.html
CHÚA RA ĐỜI 1 – CA ĐOÀN NGÀN THÔNG
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/chua-ra-oi-1-ca-oan-ngan-thong.html
CHÚA RA ĐỜI 2 – BÊN MÁNG CỎ
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/chua-ra-oi-2-ben-mang-co.html
David Foster - The Christmas Album (1993) [MP3]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/david-foster-christmas-album-1993-mp3.html

 

No comments:

Post a Comment