Thursday, November 13, 2014

Quang Lê Collection

Quang Lê – Đập Vỡ Cây Đàn (2007) [FLAC]


MP3 :  http://adf.ly/TE9nd 
WAV : http://adf.ly/cTQsZ
Flac : http://adf.ly/snzoV 

Quang Lê - Chim Sáo Ngày Xưa (2005)[FLAC]


MP3:  http://adf.ly/TE99i 
FLAC: http://adf.ly/so091

Quang Lê - 7000 Đêm Gộp Lại (2005)[FLAC]

 
Mp3: http://adf.ly/TE93f 
wav : http://adf.ly/cTQMr
Flac : http://adf.ly/ssqbn 

Quang Lê & Mai Thiên Vân – Xóm Đêm [FLAC]Mp3 : http://adf.ly/TE8ig 
wav : http://adf.ly/cTSEE
Flac : http://adf.ly/ssrey 

Quang Lê – Kẻ Ở Miền Xa (2004)[FLAC]

 
MP3: http://adf.ly/TE9UC 
WAV : http://adf.ly/dExeV
Flac: http://adf.ly/sst1R 

Quang Lê – Không Phải Tại Chúng Mình (2012) [FLAC]


 
MP3:  http://adf.ly/TE9Wo http://adf.ly/NiII1
WAV : http://adf.ly/dEy3u
Flac: http://adf.ly/ssu14 

Quang Lê - Sương Trắng Miền Quê Ngoại (2003)[FLAC]

 
MP3:  http://adf.ly/TE9b8 
WAV : http://adf.ly/dEyBo
Flac : http://adf.ly/stC85 

Quang Lê - Mai Thiên Vân - Đôi Mắt Người Xưa (2010)[FLAC]

 
MP3:  http://adf.ly/TE9ZA 
WAV : http://adf.ly/cTQhW
FLAC: Link 1: http://adf.ly/stD6k  Link 2: http://adf.ly/stD84 

Quang Lê - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân(2004)[FLAC]

 
MP3: http://adf.ly/TE9hY http://adf.ly/OEAxq
WAV : http://adf.ly/dEziC 
Flac : http://adf.ly/sunFh 
Quang Lê & Mai Thiên Vân – Phải Lòng Con Gái Bến Tre (2011)[FLAC]


Wav : http://adf.ly/cTSLO 
MP3: http://adf.ly/RSOGT http://adf.ly/XquMh 
FLAC : http://adf.ly/sunrz 

Quang Lê – Platinum Hai Quê (2008) [FLAC]


Mp3: http://adf.ly/dFIhu 
WAV : http://adf.ly/dExr5 
FLAC : http://adf.ly/suoin 

Quang Lê – Huế Đêm Trăng (2004) [FLAC]

 
MP3: http://adf.ly/TE9S3 http://adf.ly/OEAuJ
FLAC: http://adf.ly/t2mIT 

Quang Lê – Chuyện Tình Hoa Mười Giờ (2013) [FLAC]


MP3 : http://adf.ly/UV8oG 
FLAC: http://adf.ly/t2nSb 

Quang Lê & Nguyên Lê – Ai Cho Tôi Tình Yêu (2012) [FLAC]


Flac :  http://adf.ly/cTRET 

Quang Lê & Tâm Đoan – Tâm Sự Người Lính Trẻ (2007)[FLAC]

 
Mp3 : http://adf.ly/TE9dd 
wav : http://adf.ly/cTS7c 
Flac : http://adf.ly/t8M1L 
Quang Lê – Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (2013) [flac]

 
Mp3: http://adf.ly/TE9HF http://adf.ly/O1XN0
Flac: http://adf.ly/bqohW 

Quang Lê - Chuyện Hẹn Hò (2011) [Flac]

 
Mp3 : http://adf.ly/TE9Bl 
wav : http://adf.ly/cTSyK
FLAC : http://adf.ly/t8NnC 

Quang Lê - Đa Tạ (2011)[FLAC]

 
MP3 :  http://adf.ly/TE9km 
WAV : http://adf.ly/dEufA 
FLAC: http://adf.ly/t8OOG 

Quang Lê - Gõ Cửa Trái Tim (2008) [FLAC]

 
MP3 :  http://adf.ly/TE9Ko 
WAV : http://adf.ly/dEukR 
Flac : http://adf.ly/tFVFQ 

Quang Lê - Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ (2014) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/iThrr 
FLAC : http://adf.ly/tFY2f 

Quang Lê – Tương Tư Nàng Ca Sỹ (2009)[FLAC]
  
Flac : http://adf.ly/tKjIG 

Quang Lê & Hương Thuỷ - Ca Dao Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương (2012) [FLAC] 
Flac : http://adf.ly/tKn2R 

Quang Lê Collection 7 – Khúc Tình Song Ca 2 (2012) [FLAC] {NVCD}Flac : http://adf.ly/tKoar 

         

No comments:

Post a Comment