Thursday, November 13, 2014

Tuấn Ngọc Collection

Tuấn Ngọc – Chiều Nay Không Có Em (2005) [FLAC]

Flac : http://adf.ly/k4qAU http://adf.ly/k4qGt
MP3: http://adf.ly/tdYrm

Thái Hiền & Tuấn Ngọc – Đôi Mắt Người Sơn Tây [FLAC]


Flac : http://adf.ly/k4qPM http://adf.ly/k4qXZ
MP3: http://adf.ly/tfOd4

Tuấn Ngọc – Áo Lụa Hà Đông (1997) [FLAC]


FLAC : http://adf.ly/tf3TG
MP3: http://adf.ly/tf3UU 

Khánh Hà – Tuấn Ngọc – Tình Ca ngô Thụy Miên 5 [FLAC]


Flac : http://adf.ly/kCyA6 http://adf.ly/kCyIw
MP3: http://adf.ly/tfVqi 

Tuấn Ngọc – Và Tôi Mãi Yêu Em  CD1 &2 (2002) [FLAC]FLAC : CD1 http://adf.ly/tfXew    CD2 http://adf.ly/tfXrO
MP3 : CD 1 http://adf.ly/tfXsX   CD2  http://adf.ly/tfXuL 

DXCD012: Thái Hiền, Tuấn Ngọc - Lời Gọi Chân Mây


Fac: http://adf.ly/k4quA http://adf.ly/k4r0R
Wav :  http://adf.ly/k4r9O http://adf.ly/k4rFM 
Mp3: http://adf.ly/tgzK2   

Tuấn Ngọc – Gọi Giấc Mơ Xưa


WAV : http://adf.ly/kCtCW http://adf.ly/kCtKk
MP3: http://adf.ly/tgzND  


Tuấn Ngọc – Hát Cho Kỷ Niệm (2000)[FLAC]


Flac : http://adf.ly/kCtTm http://adf.ly/kCtcV
MP3: http://adf.ly/thHbd

Tuấn Ngọc – Hãy Yêu Nhau Đi 2 [FLAC]


Flac : http://adf.ly/kCxpA http://adf.ly/kCxym
MP3 : http://adf.ly/thHZf  

No comments:

Post a Comment