Saturday, November 29, 2014

Như Quỳnh Collection

Như Quỳnh – Chuyện Hoa Sim (1995) [FLAC] {AsiaCD074}


Mp3: http://adf.ly/TA6Bk
Flac : từng bài http://adf.ly/bqoBM
foder :    http://adf.ly/upcP7
Như Quỳnh – Không Giờ Rồi (2001) [FLAC] {TNCD257}


Flac: từng bài  http://adf.ly/bhcQ5
Foder : http://adf.ly/usevl
MP3:  http://adf.ly/VhaR3 http://adf.ly/PZX2k

TNCD292 : Như Quỳnh – Tơ Tằm (2003) [FLAC]


Flac: từng bài  http://adf.ly/bhcZD
Foder : http://adf.ly/useyO
Mp3: http://adf.ly/W3nOq   http://adf.ly/Pi6Az
Như Quỳnh – Rừng Lá Thay Chưa (1995) [FLAC] {AsiaCD079}


Mp3: http://adf.ly/TA6MY
Flac: từng bài  http://adf.ly/bqoXf
Foder : http://adf.ly/usf0C  

Trường Vũ & Như Quỳnh - Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương (2003) [FLAC]


Mp3: http://adf.ly/W3nMR http://adf.ly/Pi690
Flac:từng bài  http://adf.ly/bqol8
Foder : http://adf.ly/usf1X

Trường Vũ & Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa (2001) [FLAC]Mp3: http://adf.ly/UmHr1
Flac:từng bài http://adf.ly/bqooj
Foder : http://adf.ly/usf2s  


Như Quỳnh – Chuyện Tình Hoa Trắng (1996) [FLAC] (AsiaCD084)
 

Mp3: http://adf.ly/TA6WS    http://adf.ly/bu3hI
Flac: từng bài http://adf.ly/bu3ls
Foder : http://adf.ly/usf4j
Như Quỳnh – Duyên Phận  (2010) [FLAC] {TNCD473}

 
Mp3: http://adf.ly/QiOvQ   http://adf.ly/XScRR
Flac : http://adf.ly/usfCt


Như Quỳnh – Người Thương Kẻ Nhớ (2001) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/TRakz   http://adf.ly/PuIDo
Flac :từng bài  http://adf.ly/bu7oX
Foder : http://adf.ly/usgeW

Như Quỳnh – Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa (2000) [FLAC]


Flac:từng bài  http://adf.ly/bhcSM
Fodef : http://adf.ly/uvg55
Mp3 : http://adf.ly/UbfwB  http://adf.ly/PVt0B

Như Quỳnh & Thế Sơn – Bọt Biển (1997) [FLAC]


MP3: http://adf.ly/RDS36 http://adf.ly/XqqIb
Flac:từng bài http://adf.ly/buICA
Foder : http://adf.ly/uvg7N 


Như Quỳnh -  Chuyện Buồn Tình Yêu  [FLAC]


Flac:TỪNG BÀI  http://adf.ly/bhcND
       FODER: http://adf.ly/uzWZ1
MP3: http://adf.ly/usfO9
Như Quỳnh – Khúc Ca Đồng Tháp (2004) [FLAC] {TNCD319}


Mp3:  http://adf.ly/W3oKE    http://adf.ly/QGQR9
Flac:từng bài http://adf.ly/c0Jfs
Foder : http://adf.ly/uzWb0  

Như Quỳnh – Lý Bông Mai (2000) [FLAC]
 

Mp3 : http://adf.ly/UmHfV  http://adf.ly/PW9QE
Flac:từng bài http://adf.ly/c2cZV
Foder : http://adf.ly/uzWmj

NQCD – Như Quỳnh – Lạ Giường (2011) [FLAC]Flac: từng bài  http://adf.ly/bhccG
        Foder : http://adf.ly/uzWo6
Mp3: http://adf.ly/RDRx0 http://adf.ly/XqqDW 


Như Quỳnh - The Best of Như Quỳnh (2CD) (2005) [FLAC]


Mp3: http://adf.ly/W7I8U http://adf.ly/W7ICz
Flac  : TỪNG BÀI http://adf.ly/c0JNU   http://adf.ly/c0JQn
   FODER : CD1 : http://adf.ly/vFSDR        CD2: http://adf.ly/vFSE6

No comments:

Post a Comment