Tuesday, March 3, 2015

Elvis Phương – Duyên Kiếp (1989)

 loading
loading
MP3: http://adf.ly/vQt3T
Flac :TỪNG BÀI http://adf.ly/PW6DR
FODER : http://adf.ly/vQt2O


Elvis Phương Collection

Elvis Phương – Tình Khúc Phượng Hoàng

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/03/elvis-phuong-tinh-khuc-phuong-hoang.html

Elvis Phương – Cảm Ơn Em Cuộc Đời (2004) [FLAC]
Elvi's Phương - Mai (2007) [FLAC]
Elvi's Phương – Tình Khúc Nguyễn Ánh 9 (2006) [FLAC]
 

No comments:

Post a Comment