Tuesday, March 3, 2015

Elvi's Phương 1 - Tình Ca Cho Em (1989) [FLAC]MP3: http://adf.ly/qvToH
Flac : http://adf.ly/qvTqi  http://adf.ly/qvTvl


Elvis Phương Collection

Elvis Phương – Tình Khúc Phượng Hoàng

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/03/elvis-phuong-tinh-khuc-phuong-hoang.html

Elvis Phương – Cảm Ơn Em Cuộc Đời (2004) [FLAC]
Elvi's Phương - Mai (2007) [FLAC]
Elvi's Phương – Tình Khúc Nguyễn Ánh 9 (2006) [FLAC]
 

No comments:

Post a Comment