Monday, October 23, 2017

Đời CD001 : Tiếng Hát Ngọc Lan Ngọc Lan CD004 : Ngọc Lan, Duy Quang - Ta Say
Nhã Ca CD007 : Ngọc Lan Và Những Bài Tình Ca
Người Đẹp Bình Dương Gold CD002 : Ngọc Lan - Suối Nước Mắt
Mây CD : Ngọc Lan, Kiều Nga - Paris Vẫn Đợi
Lệ Hằng CD014 : Nhạc Pháp Trữ Tình 2
Giáng Ngọc CD : Ngọc Lan - Người Yêu Dấu
Làng Văn CD088 : The Best Of Ngọc Lan
Đẹp Bình Dương CD008 - The Best Selection Of Ngọc Lan
 


No comments:

Post a Comment