Wednesday, February 3, 2016

Yêu Đời Productions Chúc Xuân





Rước Xuân Về Nhà (2006) [TNCD370]
Cánh Thiệp Đầu Xuân (2010) [TNCD459]
Mộng Chiều Xuân (2011) [TNCD484]
Bài Ca Tết Cho Em (2011) [TNCD485]
AsiaCD380: Đón Xuân (2016)
AsiaCD381: Câu Chuyện Đầu Năm (2016)
Xuân Đất Việt – Tết Quê Hương Vol.1
Xuân Đất Việt – Tết Quê Hương Vol.2
GNCD Bến Xuân 1(1998)
Xuân Họp Mặt (2005) [TNCD343]
Bến Xuân (2007) [TNCD392]
Gió Mùa Xuân Tới (2007)[TNCD393]
Hoa Xuân (2014) [TNCD535] {Top Hits 62}
Mimosa Cánh Bướm Vườn Xuân (1997)
LVCD261 Yếu Khoa – Câu Chuyện Đầu Năm 2(1998)
Asia009 - Xuân (2000)
Mùa Hoa Anh  Đào (2014) [TNCD536]
 

No comments:

Post a Comment