Friday, January 9, 2015

Trần Thái Hòa Collection


Trần Thái Hòa - Cô Láng Giềng (2002) [FLAC]
Trần Thái Hòa – Tình Khúc Lê Uyên Phương (2006) [FLAC] 

Trần Thái Hòa – Tình Khúc Tiền Chiến (2009) [FLAC] 


Flac : từng bài http://adf.ly/OINjC

Trần Thái Hòa – Cõi Vắng (2004) [FLAC]

Trần Thái Hòa – Nhạc Vàng Trọn Lọc (2012) [FLAC] 


Trần Thái Hòa – Những Tình Khúc Chọn Lọc (2012) [FLAC]

 

Trần Thái Hòa – Biết Bao Giờ Tương Tư (2007) [FLAC]
 
Trần Thái Hòa - Đêm Đông {TNCD 334}  

Trần Thái Hòa – Quyên Đi Tình Yêu Cũ (2013) [MP3] {TNCD}


Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa – Khắc Khoải Buồn Tàn Thu (2008)
FLAC:
No comments:

Post a Comment